رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح ایندیپندنت از موافقان و مخالفان آتش‌بس غزه

طرح ایندیپندنت از موافقان و مخالفان آتش‌بس غزه روزنامه ایندیپندنت طرحی برای مقایسه تعداد کشورهای حامی و غیرحامی آتش‌بس فوری در غزه ترسیم کرده است. کشورهای سمت چپ در این تصویر پرچم کشورهایی را نشان می‌دهد که حامی آتش‌بس فوری هستند.‌ کشورهای سمت چپ، کشورهای مخالف آتش‌بس هستند.

طرح ایندیپندنت از موافقان و مخالفان آتش‌بس غزه

روزنامه ایندیپندنت طرحی برای مقایسه تعداد کشورهای حامی و غیرحامی آتش‌بس فوری در غزه ترسیم کرده است.

کشورهای سمت چپ در این تصویر پرچم کشورهایی را نشان می‌دهد که حامی آتش‌بس فوری هستند.‌ کشورهای سمت چپ، کشورهای مخالف آتش‌بس هستند.