رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: مشارکتی در عملیات زمینی اسرائیل نداریم

آمریکا: مشارکتی در عملیات زمینی اسرائیل نداریم سخنگوی پنتاگون مدعی شد آمریکا مشارکتی در عملیات زمینی که اسرائیل در غزه در حال انجام آن است، نخواهد داشت. این در حالی است که در روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های اسراییل از حضور فرماندهان آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی با هدف هدایت و فرماندهی عملیات زمینی اسراییل در […]

آمریکا: مشارکتی در عملیات زمینی اسرائیل نداریم

سخنگوی پنتاگون مدعی شد آمریکا مشارکتی در عملیات زمینی که اسرائیل در غزه در حال انجام آن است، نخواهد داشت.

این در حالی است که در روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های اسراییل از حضور فرماندهان آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی با هدف هدایت و فرماندهی عملیات زمینی اسراییل در غزه خبر داده بودند.