رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: زمان برای مذاکرات احیای برجام رو به پایان است

بورل: زمان برای مذاکرات احیای برجام رو به پایان است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: زمان برای مذاکرات احیای برجام رو به پایان است و ازسرگیری این مذاکرات اهمیت دارد. درک می‌کنم که این مذاکرات تا چه اندازه برای منطقه، به ویژه عربستان سعودی اهمیت دارد. ایران برای بررسی پرونده مذاکرات به زمان نیاز دارد […]

بورل: زمان برای مذاکرات احیای برجام رو به پایان است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

زمان برای مذاکرات احیای برجام رو به پایان است و ازسرگیری این مذاکرات اهمیت دارد.

درک می‌کنم که این مذاکرات تا چه اندازه برای منطقه، به ویژه عربستان سعودی اهمیت دارد.

ایران برای بررسی پرونده مذاکرات به زمان نیاز دارد اما دیگر شرکای برجام  نگران این تاخیر هستند.

اگرچه، کشورهای منطقه و عربستان سعودی مستقیما پای میز مذاکرات نیستند، نگرانی‌های آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.