رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه تعیین اولویت جانبازان برای دریافت خودرو

نحوه تعیین اولویت جانبازان برای دریافت خودرو طائبی، مدیرکل کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید: در نوبت اول دریافت خودرو، جانبازان با کدهای جانبازی قطع عضو و معادل قطع عضو برای دریافت خودرو معرفی می‌شوند. با تخصیص تعداد بیشتر خودرو در نوبت‌های بعد جانبازان دیگر نیز به خودروسازان معرفی خواهند شد.

نحوه تعیین اولویت جانبازان برای دریافت خودرو

طائبی، مدیرکل کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید:

در نوبت اول دریافت خودرو، جانبازان با کدهای جانبازی قطع عضو و معادل قطع عضو برای دریافت خودرو معرفی می‌شوند.

با تخصیص تعداد بیشتر خودرو در نوبت‌های بعد جانبازان دیگر نیز به خودروسازان معرفی خواهند شد.


جدیدترین خبرها