رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زارع‌پور: فرکانس‌های نسل پنجم اینترنت به زودی به اپراتورها واگذار می‌شوند

زارع‌پور: فرکانس‌های نسل پنجم اینترنت به زودی به اپراتورها واگذار می‌شوند وزیر ارتباطات: دو الی سه محدوده فرکانسی وجود دارد که فرکانس طلایی برای نسل پنجم محسوب می شوند و درحال حاضر یک کدام از آن ها (۳۷۰۰_۳۸۰۰) در آستانه واگذاری است که به زودی اعلام عمومی می‌شود.

زارع‌پور: فرکانس‌های نسل پنجم اینترنت به زودی به اپراتورها واگذار می‌شوند

وزیر ارتباطات:
دو الی سه محدوده فرکانسی وجود دارد که فرکانس طلایی برای نسل پنجم محسوب می شوند و درحال حاضر یک کدام از آن ها (۳۷۰۰_۳۸۰۰) در آستانه واگذاری است که به زودی اعلام عمومی می‌شود.


جدیدترین خبرها