رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرگ موسیقیدان بلوچ برای  ناتوانی خرید ۴۰۰ هزار تومان دارو

مرگ موسیقیدان بلوچ برای  ناتوانی خرید ۴۰۰ هزار تومان دارو اعتماد در یادداشتی با عنوان « مرگ غریبانه مفاخر بلوچ» نوشت: عرصه  فرهنگ‌و‌هنر بلوچستان را بيش از هر زمان ديگر تيرگي و تباهی گرفته است به‌گونه‌ای كه در روزهای اخیر دومين آخرین بازمانده نسلِ دهل‌نواز مشهورِ بلوچ در سكوت و بی خبری و كم‌توجهي وفقر […]

مرگ موسیقیدان بلوچ برای  ناتوانی خرید ۴۰۰ هزار تومان دارو

اعتماد در یادداشتی با عنوان « مرگ غریبانه مفاخر بلوچ» نوشت:

عرصه  فرهنگ‌و‌هنر بلوچستان را بيش از هر زمان ديگر تيرگي و تباهی گرفته است به‌گونه‌ای كه در روزهای اخیر دومين آخرین بازمانده نسلِ دهل‌نواز مشهورِ بلوچ در سكوت و بی خبری و كم‌توجهي وفقر از دنیا رفت بی آنكه كسی را ككی بگزد.

«دل‌مراد شكل‌زهی» يكی از آخرين بازماندگان مشهور دهل‌نواز موسيقی بلوچستان چند روز پيش دربی‌توجهی و تنگدستی به خاطر ناتوانی در پرداخت هزينه داروی خويش كه فقط چهارصد هزار تومان بيشتر قيمت نداشت در يكی از محلات فقيرنشين نيك‌شهر به نام سوچنكان غريبانه چشم از اين جهان فرو بست.

چند هفته پيش نيز ديگر دهل‌نواز مشهور بلوچستان «شيرمحمد بلوچ‌زهی» در همان محله فقيرنشين سوچنكان با سرنوشتی مشابهِ «دل‌مراد» و بر اثر بيماری در سكوت و بی توجهی و فقر و بی خبری مطلق درگذشت.


جدیدترین خبرها