رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۷۰۰۰ ماده شیمیایی در دود سیگار/انفجار باتری سیگار الکترونیک

۷۰۰۰ ماده شیمیایی در دود سیگار/انفجار باتری سیگار الکترونیک رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت: گزارشات زیادی از انفجار باتری سیگارهای الکترونیک رسیده است که منجر به متلاشی شدن استخوان فک، دندان‌ها و بافت صورت مصرف‌کننده و حتی مرگ وی شده است. خرید، فروش و واردات سیگار الکترونیک ممنوع است. دود تنباکو و […]

۷۰۰۰ ماده شیمیایی در دود سیگار/انفجار باتری سیگار الکترونیک

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت:
گزارشات زیادی از انفجار باتری سیگارهای الکترونیک رسیده است که منجر به متلاشی شدن استخوان فک، دندان‌ها و بافت صورت مصرف‌کننده و حتی مرگ وی شده است.

خرید، فروش و واردات سیگار الکترونیک ممنوع است.

دود تنباکو و سیگار حاوی بیش از ۷۰۰۰ هزار ماده شیمیایی است که سمیت بیش از ۴۰۰ نوع آن و سرطان‌زایی بیش از ۷۰ نوع این مواد شیمیایی به اثبات رسیده است.