رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثروتمندترین و فقیرترین خانوارها بر اساس آمارهای وزارت کار

ثروتمندترین و فقیرترین خانوارها بر اساس آمارهای وزارت کار رونمایی از دهک‌های ‌جدید درآمدی سالنامه آماری وزارت کار نشان می‌دهد خالص درآمد یک خانوار دهک سومی در سال گذشته ماهی هشت میلیون تومان بوده و در سال حدود هفت میلیون و ٣٠٠ هزار تومان هزینه خالص داشته‌اند. خالص درآمد یک خانواده دهک دهمی در سال […]

ثروتمندترین و فقیرترین خانوارها بر اساس آمارهای وزارت کار

رونمایی از دهک‌های ‌جدید درآمدی

سالنامه آماری وزارت کار نشان می‌دهد خالص درآمد یک خانوار دهک سومی در سال گذشته ماهی هشت میلیون تومان بوده و در سال حدود هفت میلیون و ٣٠٠ هزار تومان هزینه خالص داشته‌اند.

خالص درآمد یک خانواده دهک دهمی در سال گذشته بیش از ۴٢۴ میلیون تومان بوده و ثروتمندترین افراد در ماه به‌طور متوسط حدود ٣۵ میلیون و ٣٨۵ هزار تومان درآمد داشته‌اند، چیزی حدود پنج برابر خانوارهایی که در دهک سوم قرار می‌گیرند.

هزینه خالص یک خانواده دهک دهمی در سال گذشته حدود ٢۵ میلیون و ٣۶٢ هزار تومان بوده است.

مردم تهران در صدر گروه پردرآمدترین‌ها قرار دارند و مردم استان مازندران و البرز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را دارند.

مردم استان خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و لرستان جزو کم درآمدترین افراد کشور هستند.

درآمد خالص یک خانواده سه‌نفره در سال گذشته حدود ١۴ میلیون و ٧٧٢ هزار تومان بوده که حدود ١١ میلیون و ٩۵٧هزارتومان از این درآمد ماهیانه خرج هزینه‌های زندگی این خانواده شده./هفت صبح