رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم الهدی: جنگ فلسطین، جنگ ما نیز محسوب می‌شود،

علم الهدی: جنگ فلسطین، جنگ ما نیز محسوب می‌شود، فقط با این تفاوت که ما پشت جبهه هستیم /فارس

علم الهدی:
جنگ فلسطین، جنگ ما نیز محسوب می‌شود، فقط با این تفاوت که ما پشت جبهه هستیم /فارس