رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود مقاومت اسلامی عراق به جنگ با اسرائیل

ورود مقاومت اسلامی عراق به جنگ با اسرائیل مقاومت اسلامی عراق خبر داد که در راستای کمک به مردم غزه و پاسخ به کشتار غیر نظامیان فلسطینی توسط اسرائیل ، یک هدف راهبردی این رژیم را در بحر‌المیت هدف قرار داده است. مقاومت عراق تأکید کرد که همچنان مقرهای دشمن اسراییل را هدف قرار خواهد […]

ورود مقاومت اسلامی عراق به جنگ با اسرائیل

مقاومت اسلامی عراق خبر داد که در راستای کمک به مردم غزه و پاسخ به کشتار غیر نظامیان فلسطینی توسط اسرائیل ، یک هدف راهبردی این رژیم را در بحر‌المیت هدف قرار داده است.

مقاومت عراق تأکید کرد که همچنان مقرهای دشمن اسراییل را هدف قرار خواهد داد.