رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۱۹۰ درصدی مصرف سیگار در زنان

افزایش ۱۹۰ درصدی مصرف سیگار در زنان رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت: دخانیات مهم‌ترین عامل خطر بیماری‌های غیرواگیر شناخته شده است. مصرف روزانه سیگار در زنان گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال، ۱۹۰ درصد افزایش یافته است. مصرف قلیان، دروازه ورود به مصرف سیگار برای نوجوانان و جوانان است.

افزایش ۱۹۰ درصدی مصرف سیگار در زنان

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت:
دخانیات مهم‌ترین عامل خطر بیماری‌های غیرواگیر شناخته شده است.

مصرف روزانه سیگار در زنان گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال، ۱۹۰ درصد افزایش یافته است.

مصرف قلیان، دروازه ورود به مصرف سیگار برای نوجوانان و جوانان است.