رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صعود هادی چوپان به فینال مسترالمپیا

صعود هادی چوپان به فینال مسترالمپیا دور مقدماتی رقابت های مسترالمپیا در شهر ارولاندو در ایالت فلوریدای آمریکا برگزار شد و هادی چوپان چهره شاخص بدنسازی ایران و جهان و قهرمان دوره قبل مسترالمپیا، راهی دور نهایی شد.

صعود هادی چوپان به فینال مسترالمپیا

دور مقدماتی رقابت های مسترالمپیا در شهر ارولاندو در ایالت فلوریدای آمریکا برگزار شد و هادی چوپان چهره شاخص بدنسازی ایران و جهان و قهرمان دوره قبل مسترالمپیا، راهی دور نهایی شد.