رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای رقابت: در نحوه قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت اعتماد داریم

شورای رقابت: در نحوه قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت اعتماد داریم سخنگوی شورای رقابت: در حوزه قیمت‌گذاری خودرو به بدنه کارشناسی وزارت صمت اعتماد داریم. درباره جزئیات که برای هر محصول چه اتفاقی می‌افتد، چنانچه ضرورت پیش آید، هیات نظارت شورای رقابت موضوع را بررسی می‌کند.

شورای رقابت: در نحوه قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت اعتماد داریم

سخنگوی شورای رقابت:
در حوزه قیمت‌گذاری خودرو به بدنه کارشناسی وزارت صمت اعتماد داریم.

درباره جزئیات که برای هر محصول چه اتفاقی می‌افتد، چنانچه ضرورت پیش آید، هیات نظارت شورای رقابت موضوع را بررسی می‌کند.