رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جمهوری اسلامی به مسئولان: کی قرار است متوجه تهدید طالبان شوید؟

جمهوری اسلامی به مسئولان: کی قرار است متوجه تهدید طالبان شوید؟ /بازداشت عوامل موساد با همکاری طالبان مزاح سیاسی است روزنامه جمهوری اسلامی بازداشت عوامل موساد با همکاری مشترک ایران و وزارت اطلاعات طالبان را مزاح سیاسی دانست و نوشت : تحصیل‌کرده‌ها و صاحبنظران اجتماعی از همان آغاز متوجه نیرنگ مشترک طالبان و آمریکا شدند […]

جمهوری اسلامی به مسئولان: کی قرار است متوجه تهدید طالبان شوید؟ /بازداشت عوامل موساد با همکاری طالبان مزاح سیاسی است

روزنامه جمهوری اسلامی بازداشت عوامل موساد با همکاری مشترک ایران و وزارت اطلاعات طالبان را مزاح سیاسی دانست و نوشت :

تحصیل‌کرده‌ها و صاحبنظران اجتماعی از همان آغاز متوجه نیرنگ مشترک طالبان و آمریکا شدند و احساس کردند که دین و احکام شرعی به ابزاری در دست طالبان برای تسلیم نمودن مردم در برابر حاکمیت استبدادی این گروه تبدیل شده و البته آمریکای مدعی حقوق بشر نیز در چارچوب همان تبانی، در قبال خودکامگی طالبان سکوت را ترجیح داد.

اهل فن می‌دانند که طالبان با آمریکا و اسراییل قوم و خویشی فکری دارند و لذا اخباری از قبیل همکاری طالبان برای بازداشت عوامل موساد را نوعی مزاح سیاسی تلقی می‌کنند.

این چشم‌بندی امنیتی چیزی نیست که تهدیدهایش گریبانگیر کشورهای همسایه افغانستان نشود.

بعضی دولت‌های مجاور اکنون متوجه تهدید شده‌اند و پاکستان مقابله عملی با آن را به صورت جدی شروع کرده است. اینکه مسئولان ایرانی چه زمانی قرار است متوجه این تهدید شوند، سوال مهمی است که هنوز پاسخی برای آن نداریم!


جدیدترین خبرها