رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت روزی ۱۵۰ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ در کشور

ثبت روزی ۱۵۰ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ در کشور رئیس مرکز فرماندهی و کنترل فراجا: روزانه ۱۵۰ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ ثبت می‌شود. حدود ۲۵ درصد از تماس‌ها مربوط به جرائم عمومی، ۲۲ درصد مربوط به تصادف، ۲۰ درصد مربوط به درگیری و نزاع و ۱۰ درصد نیز مربوط به سرقت است./ ایسنا

ثبت روزی ۱۵۰ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ در کشور

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل فراجا:
روزانه ۱۵۰ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ ثبت می‌شود.

حدود ۲۵ درصد از تماس‌ها مربوط به جرائم عمومی، ۲۲ درصد مربوط به تصادف، ۲۰ درصد مربوط به درگیری و نزاع و ۱۰ درصد نیز مربوط به سرقت است./ ایسنا