رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هدف‌گذاری پوشش ۲۰ میلیونی فیبر نوری زارع‌پور تنها ۱۸ درصد پیش ‌رفته است

هدف‌گذاری پوشش ۲۰ میلیونی فیبر نوری زارع‌پور تنها ۱۸ درصد پیش ‌رفته است مهم‌ترین پروژه وزارت ارتباطات مثل سرعت نت فرهیختگان نوشت: زارع‌پور، وزیر ارتباطات از زمانی که بر سر کار آمد، گفت اصلی‌ترین برنامه وی ایجاد زیرساخت برای پوشش ٢٠ میلیون خانوار با اینترنت فیبر نوری است. حالا ٢٠ ماه تا پایان وعده وزیر […]

هدف‌گذاری پوشش ۲۰ میلیونی فیبر نوری زارع‌پور تنها ۱۸ درصد پیش ‌رفته است
مهم‌ترین پروژه وزارت ارتباطات مثل سرعت نت

فرهیختگان نوشت: زارع‌پور، وزیر ارتباطات از زمانی که بر سر کار آمد، گفت اصلی‌ترین برنامه وی ایجاد زیرساخت برای پوشش ٢٠ میلیون خانوار با اینترنت فیبر نوری است.

حالا ٢٠ ماه تا پایان وعده وزیر برای تحقق ٢٠ میلیون پوشش فیبر نوری مانده اما اطلاعات سایت iranfttx نشان می‌دهد از ابتدا تا کنون کمتر از ٣/٧ میلیون خانوار تحت‌پوشش فیبر نوری قرار گرفته و تنها ۴۵٣ هزار خانوار یا کسب‌وکار اشتراک فیبر نوری (شامل VDSL و FTTH) دریافت کرده‌اند که از این تعداد ٢/٨ میلیون پوشش و ١۶٩ هزار اشتراک در دوره زارع‌پور انجام شده است.

به‌عبارتی طی ۴٣ ماه اخیر _از سال ١٣٩٩_ فقط ٣/٧ میلیون پوشش ایجاد شده (تحقق ١٨/۵ درصد از برنامه) و مشخص نیست وزیر ارتباطات چگونه در ٢٠ ماه آتی به ٨٢ درصد (بیش از ١۶ میلیون پوشش) از برنامه پوشش فیبر نوری دست خواهد یافت.