رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش وزیر ارتباطات به ادعای نماینده مجلس درخصوص مافیای فروش فیلترشکن

واکنش وزیر ارتباطات به ادعای نماینده مجلس درخصوص مافیای فروش فیلترشکن: – مستندات خود را در محکمه ارائه دهید. – هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادعای ایشان را بررسی کند تا معلوم شود پشت مافیای فیلترشکن فروشی چه کسانی پنهان می‌شوند. – کلید حل مشکل قانونگذاری دست خود مجلس است

واکنش وزیر ارتباطات به ادعای نماینده مجلس درخصوص مافیای فروش فیلترشکن:

– مستندات خود را در محکمه ارائه دهید.
– هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادعای ایشان را بررسی کند تا معلوم شود پشت مافیای فیلترشکن فروشی چه کسانی پنهان می‌شوند.
– کلید حل مشکل قانونگذاری دست خود مجلس است