رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افشاگر شاسی بلندها ردصلاحیت شد

افشاگر شاسی بلندها ردصلاحیت شد احمد علیرضا بیگی نماینده‌ تبریز موضوع شاسی بلندها را افشا کرد فقط کلیت ماجرا را گفت و تا امروز هنوز به دلیل معذوریت‌های اخلاقی نخواسته لیست اسامی همکارانش را در اختیار رسانه‌ها بگذارد جالب اینکه تقریبا همه کسانی که شاسی بلند گرفته بودند تایید شدند و خودش رد شد!

افشاگر شاسی بلندها ردصلاحیت شد

احمد علیرضا بیگی نماینده‌ تبریز موضوع شاسی بلندها را افشا کرد

فقط کلیت ماجرا را گفت و تا امروز هنوز به دلیل معذوریت‌های اخلاقی نخواسته لیست اسامی همکارانش را در اختیار رسانه‌ها بگذارد

جالب اینکه تقریبا همه کسانی که شاسی بلند گرفته بودند تایید شدند و خودش رد شد!