رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرانه تراکنش روزانه هر ایرانی؛ یک‌ونیم تراکنش در روز

سرانه تراکنش روزانه هر ایرانی؛ یک‌ونیم تراکنش در روز صدمین گزارش اقتصادی شاپرک گویای آن است که تعداد کل تراکنش‌های پردازش شده مهر‌ماه در این شبکه حدودا ۴.۱۳‌میلیارد تراکنش بوده که نسبت به شهریور ۲.۷۴‌درصد کاهش داشته اما به‌صورت نقطه‌به‌نقطه نسبت به سال‌گذشته رشدی حدودا ۴۵‌درصدی داشته است. براین اساس سرانه تراکنش هر ایرانی به […]

سرانه تراکنش روزانه هر ایرانی؛ یک‌ونیم تراکنش در روز

صدمین گزارش اقتصادی شاپرک گویای آن است که تعداد کل تراکنش‌های پردازش شده مهر‌ماه در این شبکه حدودا ۴.۱۳‌میلیارد تراکنش بوده که نسبت به شهریور ۲.۷۴‌درصد کاهش داشته اما به‌صورت نقطه‌به‌نقطه نسبت به سال‌گذشته رشدی حدودا ۴۵‌درصدی داشته است.

براین اساس سرانه تراکنش هر ایرانی به یک‌ونیم عدد در روز می‌رسد.