رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه حسام الدین آشنا به ردصلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس /به دوره جدید خوش آمدید!

کنایه حسام الدین آشنا به ردصلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس /به دوره جدید خوش آمدید! حسام الدین آشنا: رسیدن از مجلس انقلابی به مجلس انقلابی‌تر دور و دشوار نیست. یک جبهه جدید، یک همایش جدید، یک نام اختصاری جدید، چند چهره صف اولی، چند صد عاشق خدمت اولی و چند میلیون رأی اولی.

کنایه حسام الدین آشنا به ردصلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس /به دوره جدید خوش آمدید!

حسام الدین آشنا:
رسیدن از مجلس انقلابی به مجلس انقلابی‌تر دور و دشوار نیست. یک جبهه جدید، یک همایش جدید، یک نام اختصاری جدید، چند چهره صف اولی، چند صد عاشق خدمت اولی و چند میلیون رأی اولی.