رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تامین ارز برای واردات شیرخشک از ۹۸ میلیون دلار گذشت

تامین ارز برای واردات شیرخشک از ۹۸ میلیون دلار گذشت بانک مرکزی: تامین ارز برای واردات شیرخشک و ماده اولیه آن از ابتدای فروردین تا ۱۹ آبان ۱۴۰۱ حدود ۴۹ میلیون و ۷۵ هزار دلار بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۹۸ میلیون و ۲۰ هزار دلار افزایش یافته و حاکی از […]

تامین ارز برای واردات شیرخشک از ۹۸ میلیون دلار گذشت

بانک مرکزی:
تامین ارز برای واردات شیرخشک و ماده اولیه آن از ابتدای فروردین تا ۱۹ آبان ۱۴۰۱ حدود ۴۹ میلیون و ۷۵ هزار دلار بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۹۸ میلیون و ۲۰ هزار دلار افزایش یافته و حاکی از رشد ۷۷ درصدی تامین ارز در این بخش است.