رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علت آتش‌سوزی شب گذشته خوابگاه پسران دانشگاه تهران چه بود؟

علت آتش‌سوزی شب گذشته خوابگاه پسران دانشگاه تهران چه بود؟ مدیرکل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران: آتش سوزی در محوطه بیرونی خوابگاه‌های کوی دانشگاه تهران، هیچ آسیبی به دانشجویان وارد نشده است. وسایل فرسوده خوابگاه های دانشگاه تهران به منظور انجام مزایده در محل کوی خوابگاه جمع آوری شده بود. برخی از وسایل چوبی که قابل […]

علت آتش‌سوزی شب گذشته خوابگاه پسران دانشگاه تهران چه بود؟

مدیرکل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران:
آتش سوزی در محوطه بیرونی خوابگاه‌های کوی دانشگاه تهران، هیچ آسیبی به دانشجویان وارد نشده است.

وسایل فرسوده خوابگاه های دانشگاه تهران به منظور انجام مزایده در محل کوی خوابگاه جمع آوری شده بود.

برخی از وسایل چوبی که قابل اشتعال بودند در این آتش سوزی سوختند اما به طور کلی خسارتی زیادی وارد نشد.