رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجموع درآمد شرکت‌های خصوصی ترکیه از درآمد نفت ایران بیشتر است

مجموع درآمد شرکت‌های خصوصی ترکیه از درآمد نفت ایران بیشتر است در طول ۱۲ماه اخیر، ده شرکت پردرآمد ترکیه توانسته‌اند بیش از ۱۳۶ دلار درآمد کسب کنند؛ در حالی که کل صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۹ میلیارد دلار بوده است.

مجموع درآمد شرکت‌های خصوصی ترکیه از درآمد نفت ایران بیشتر است

در طول ۱۲ماه اخیر، ده شرکت پردرآمد ترکیه توانسته‌اند بیش از ۱۳۶ دلار درآمد کسب کنند؛ در حالی که کل صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۹ میلیارد دلار بوده است.