رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مومنی، استاد دانشگاه: خجالت می کشند آمار طلاق را علنی کنند!

مومنی، استاد دانشگاه: خجالت می کشند آمار طلاق را علنی کنند! فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مثلا در سطح تبلیغات رسمی این طور عنوان می شود که نظام تصمیم گیری های اساسی ما یکی از حیاتی ترین و اولویت دارترین تعادل ها را تعادل در سطح خانوارها اعلام کرده است ولی […]

مومنی، استاد دانشگاه: خجالت می کشند آمار طلاق را علنی کنند!

فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:
مثلا در سطح تبلیغات رسمی این طور عنوان می شود که نظام تصمیم گیری های اساسی ما یکی از حیاتی ترین و اولویت دارترین تعادل ها را تعادل در سطح خانوارها اعلام کرده است ولی همان ها به خاطر این کوته نگری های رانت زده بساطی را برپا کرده اند که خود خجالت می کشند آمارهای رسمی مربوط به طلاق را به صورت شفاف اعلام کنند. طی چند دهه گذشته در بخش مهمی از این دوره، آمارهای طلاق در این سرزمین گرامی جزو داده های طبقه بندی شده قرار گرفته است.

همه تعادل ها به هم ریخته می شود تعادل در رابطه بین مردم و حکومت، مردم با مردم و حکومت با مردم. یعنی ما در یک کلمه می گوییم که استمرار این مناسبات دوگانه، نابرابری ها را تشدید می کند در حالی که بنا بر آموزه های قرآنی، در غیاب عدالت اجتماعی و مشارکت مردم حتی انبیای الهی هم قادر نیستند که سراپرده عدل برپا کنند./ جماران