رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضرغامی: ورود شناورهای تفریحی به کشور آزاد شد

ضرغامی: ورود شناورهای تفریحی به کشور آزاد شد وزیر میراث فرهنگی در جلسه هیات دولت: در جلسه دولت با دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت ورود شناورها تفریحی به کشور آزاد شد.

ضرغامی: ورود شناورهای تفریحی به کشور آزاد شد

وزیر میراث فرهنگی در جلسه هیات دولت:
در جلسه دولت با دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت ورود شناورها تفریحی به کشور آزاد شد.