رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق کارگر ۹ میلیون قسط مسکن ۳۵ میلیون

حقوق کارگر ۹ میلیون قسط مسکن ۳۵ میلیون در حالی قسط ماهانه وام ۹۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان می شود که کارگران با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیونی طبیعتا از لیست دریافت وام بانک مسکن حذف می شوند. با این حساب کارگران برای خرید یک آپارتمان حداقل ۵۰ متری در […]

حقوق کارگر ۹ میلیون قسط مسکن ۳۵ میلیون

در حالی قسط ماهانه وام ۹۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان می شود که کارگران با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیونی طبیعتا از لیست دریافت وام بانک مسکن حذف می شوند.

با این حساب کارگران برای خرید یک آپارتمان حداقل ۵۰ متری در تهران باید حدود ۳ میلیارد تومان پس انداز داشته باشند که برای قشر کارگر غیرممکن است.


جدیدترین خبرها