رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باهنر: عادلانه نیست دولت‌های گذشته را آسفالت کنیم

باهنر: عادلانه نیست دولت‌های گذشته را آسفالت کنیم محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین: در این مملکت اگر خدماتی انجام شده که شده توسط همه دولت‌ها با هم انجام شده است. هرکدام از این دولت‌ها ممکن است اشتباه داشته باشند اما اینکه بگوییم هیچ ‌کدام هیچ کاری نکرده‌اند و بخواهیم دولت‌های گذشته را آسفالت کنیم و […]

باهنر: عادلانه نیست دولت‌های گذشته را آسفالت کنیم

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین:

در این مملکت اگر خدماتی انجام شده که شده توسط همه دولت‌ها با هم انجام شده است. هرکدام از این دولت‌ها ممکن است اشتباه داشته باشند اما اینکه بگوییم هیچ ‌کدام هیچ کاری نکرده‌اند و بخواهیم دولت‌های گذشته را آسفالت کنیم و از روی آنها بگذریم، عادلانه نیست./فرهیختگان