رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز دور جدید فروش خودروهای وارداتی

آغاز دور جدید فروش خودروهای وارداتی از آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبت نام نموده و اولویت آن‌ها مشخص شده می‌توانند صرفا جهت انتخاب خودروها از روز شنبه ۲۷ آبان تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه ۲۹ آبان اقدام کنند.

آغاز دور جدید فروش خودروهای وارداتی از

آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبت نام نموده و اولویت آن‌ها مشخص شده می‌توانند صرفا جهت انتخاب خودروها از روز شنبه ۲۷ آبان تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه ۲۹ آبان اقدام کنند.