رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاخ سفید: سیاست‌های ما درباره ایران یا عراق تغییری نکرده است

کاخ سفید: سیاست‌های ما درباره ایران یا عراق تغییری نکرده است سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید: تصمیم دولت آمریکا برای تمدید معافیت عراق از تحریم‌های ایران، به منزله تغییر سیاست‌های واشنگتن درقبال تهران یا بغداد نیست. این معافیت تضمین می‌کند که مردم عراق به‌طور ناگهانی دسترسی به برق را از دست نمی‌دهند یا با […]

کاخ سفید: سیاست‌های ما درباره ایران یا عراق تغییری نکرده است

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید:
تصمیم دولت آمریکا برای تمدید معافیت عراق از تحریم‌های ایران، به منزله تغییر سیاست‌های واشنگتن درقبال تهران یا بغداد نیست.

این معافیت تضمین می‌کند که مردم عراق به‌طور ناگهانی دسترسی به برق را از دست نمی‌دهند یا با افزایش غیرضروری قیمت برق مواجه نخواهند شد.