رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قرارداد موقت کارگران بهمن ماه دائمی می‌شود

قرارداد موقت کارگران بهمن ماه دائمی می‌شود «ناصر چمنی» فعال کارگری: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.

قرارداد موقت کارگران بهمن ماه دائمی می‌شود

«ناصر چمنی» فعال کارگری: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.