رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس پردیس کیش دانشگاه شریف استعفا کرد

رئیس پردیس کیش دانشگاه شریف استعفا کرد در پی اتفاقات رخ داده در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجوان پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف، رئیس پردیس کیش این دانشگاه از سمت خود استعفا کرد.

رئیس پردیس کیش دانشگاه شریف استعفا کرد

در پی اتفاقات رخ داده در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجوان پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف، رئیس پردیس کیش این دانشگاه از سمت خود استعفا کرد.


جدیدترین خبرها