رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رتبه ۱۲۶ رفاه برای ایران

رتبه ۱۲۶ رفاه برای ایران فاطمه لطفی، مترجم و روزنامه‌نگار در این گزارش عنوان می‌کند در ۴۰کشور با رتبه پایین شاخص رفاه، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی از ۲درصد به ۰.۱ درصد کاهش یافته است گزارش سال ۲۰۲۳شاخص رفاه لگاتوم نشان می‌دهد که وضعیت کشورهای رده‌های پایین این تقسیم‌بندی هر سال بدتر از سال گذشته […]

رتبه ۱۲۶ رفاه برای ایران

فاطمه لطفی، مترجم و روزنامه‌نگار در این گزارش عنوان می‌کند در ۴۰کشور با رتبه پایین شاخص رفاه، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی از ۲درصد به ۰.۱ درصد کاهش یافته است

گزارش سال ۲۰۲۳شاخص رفاه لگاتوم نشان می‌دهد که وضعیت کشورهای رده‌های پایین این تقسیم‌بندی هر سال بدتر از سال گذشته بوده است.در این میان هم ایران با رتبه ۱۲۶، یکی از کشورهای با عملکرد ضعیف بوده و نسبت به سال گذشته یک پله نزول را تجربه کرده است.

جایگاه یکصدوبیست‌وپنجم و در سال ۲۰۱۳ در جایگاه یکصدوبیست‌وسوم قرار گرفته بود. ایران تنها در رکن سلامت نشانه‌هایی از ارتقا را دارد و رتبه۵۸دنیا را از آن خود کرده امابه‌عنوان مثال در رکن شرایط سازمانی رتبه ایران۱۶۲ و در رکن آزادی‌های شخصی۱۶۵و در رکن حکومت‌داری در رتبه ۱۴۶دنیا قرار گرفته است.

نقاط ضعف اصلی خاورمیانه و شمال آفریقا نهادها است.در ایمنی و امنیت، آزادی شخصی و حکمرانی شاهد وخامت اوضاع در این منطقه هستیم. تروریسم و درگیری، سرکوب بیشتر آزادی بیان در این منطقه تبدیل به هنجار شده و روند مسئولیت‌پذیری سیاسی و محدودیت‌های اجرایی بدتر شده است.