رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میوه و سبزیجات به کالابرگ الکترونیک اضافه شد

میوه و سبزیجات به کالابرگ الکترونیک اضافه شد وزارت رفاه در اجرای فاز جدید طرح کالابرگ الکترونیک از روز گذشته تعداد اقلام تحت پوشش را به ۱۶ قلم افزایش داد و به این ترتیب میوه و سبزیجات هم به سبد کالابرگ الکترونیک اضافه شد.

میوه و سبزیجات به کالابرگ الکترونیک اضافه شد

وزارت رفاه در اجرای فاز جدید طرح کالابرگ الکترونیک از روز گذشته تعداد اقلام تحت پوشش را به ۱۶ قلم افزایش داد و به این ترتیب میوه و سبزیجات هم به سبد کالابرگ الکترونیک اضافه شد.