رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏فرم تعهد بازدید از لپ تاب دانشجویان در دانشگاه فنی و حرفه ای ‎ولی عصر !

یک خبرنگار خبر داد: ‏فرم تعهد بازدید از لپ تاب دانشجویان در دانشگاه فنی و حرفه ای ‎ولی عصر ! یا تعهد بده یا لپ تاپ به داخل خوابگاه نیاور دادگاه های ‎انگیزاسیون قرون وسطی هم اینطور در زندگی خصوصی مردم دخالت نمی کرد./بهروز عزیزی، خبرنگار

یک خبرنگار خبر داد: ‏فرم تعهد بازدید از لپ تاب دانشجویان در دانشگاه فنی و حرفه ای ‎ولی عصر !

یا تعهد بده یا لپ تاپ به داخل خوابگاه نیاور

دادگاه های ‎انگیزاسیون قرون وسطی هم اینطور در زندگی خصوصی مردم دخالت نمی کرد./بهروز عزیزی، خبرنگار