رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با توزیع مساوی یارانه‌های انرژی میان همه خانواد ایرانی

موافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با توزیع مساوی یارانه‌های انرژی میان همه خانواد ایرانی اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه عصر این کمیسیون با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت کردند. بر اساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان […]

موافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با توزیع مساوی یارانه‌های انرژی میان همه خانواد ایرانی

اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه عصر این کمیسیون با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت کردند. بر اساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان فراهم کند.

بنابراین، مجلس به دولت اجازه می‌دهد که یارانه حامل‌های انرژی مانند بنزین را بر اساس شماره ملی توزیع کند.