رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرایط پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی به سربازان ماهر

شرایط پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی به سربازان ماهر معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اردبیل گفت: سربازان دارای مدرک مهارتی می‌توانند پس از خدمت سربازی از وام ۱۵۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۴ درصدی بهره‌مند شوند.

شرایط پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی به سربازان ماهر

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اردبیل گفت: سربازان دارای مدرک مهارتی می‌توانند پس از خدمت سربازی از وام ۱۵۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۴ درصدی بهره‌مند شوند.