رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه خویش‌فرما قرار می‌گیرند

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه خویش‌فرما قرار می‌گیرند نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند به‌عنوان خویش‌فرما تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه خویش‌فرما قرار می‌گیرند

نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند به‌عنوان خویش‌فرما تحت پوشش بیمه قرار گیرند.