رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت کمیسیون تلفیق با ادامه کار معلمان دارای سابقه ۳۰ سال

موافقت کمیسیون تلفیق با ادامه کار معلمان دارای سابقه ۳۰ سال حاجی‌بابایی: معلمان و فرهنگیان با سابقه ۳۰ سال می‌توانند بعد از دریافت پاداش پایان خدمت به کارشان ادامه دهند. این موضوع در صورتی اجرایی می‌شود که به تصویب صحن علنی و تایید شورای نگهبان برسد.

موافقت کمیسیون تلفیق با ادامه کار معلمان دارای سابقه ۳۰ سال

حاجی‌بابایی:
معلمان و فرهنگیان با سابقه ۳۰ سال می‌توانند بعد از دریافت پاداش پایان خدمت به کارشان ادامه دهند.

این موضوع در صورتی اجرایی می‌شود که به تصویب صحن علنی و تایید شورای نگهبان برسد.


جدیدترین خبرها