رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک بطری ویسکی اسکاچ در حراج ساتبیز لندن به قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند فروخته شد

یک بطری ویسکی اسکاچ در حراج ساتبیز لندن به قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند فروخته شد یک بطری ویسکی اسکاچ که به عنوان «مطلوب‌ترین وسیکی» در جهان شناخته می‌شود در یک حراجی به قیمت حدودا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند به فروش رفت و رکورد خرید یک بطری شراب یا مشروبات الکلی […]

یک بطری ویسکی اسکاچ در حراج ساتبیز لندن به قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند فروخته شد

یک بطری ویسکی اسکاچ که به عنوان «مطلوب‌ترین وسیکی» در جهان شناخته می‌شود در یک حراجی به قیمت حدودا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند به فروش رفت و رکورد خرید یک بطری شراب یا مشروبات الکلی در حراجی را شکست.