رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تخلف ۳۸ شرکت دولتی از حساب واحد خزانه

تخلف ۳۸ شرکت دولتی از حساب واحد خزانه مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد: هنوز ۳۸ شرکت دولتی نسبت به انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی و واریز وجوه درآمدی به حساب شرکت نزد خزانه اقدام نکرده‌اند.

تخلف ۳۸ شرکت دولتی از حساب واحد خزانه

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد: هنوز ۳۸ شرکت دولتی نسبت به انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی و واریز وجوه درآمدی به حساب شرکت نزد خزانه اقدام نکرده‌اند.