رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو شورای شهر تهران: قطع درختان در دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران و دانشگاه انقلاب انجام شده؛ هیچ کدام هم مجوز نداشتند

عضو شورای شهر تهران: قطع درختان در دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران و دانشگاه انقلاب انجام شده؛ هیچ کدام هم مجوز نداشتند ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران: بنده و سایر اعضای شورای شهر تهران در جلسات گذشته در مورد قطع درختان در نقاط مختلف شهر که در مجموعه های دولتی، دانشگاهی […]

عضو شورای شهر تهران: قطع درختان در دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران و دانشگاه انقلاب انجام شده؛ هیچ کدام هم مجوز نداشتند

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران:
بنده و سایر اعضای شورای شهر تهران در جلسات گذشته در مورد قطع درختان در نقاط مختلف شهر که در مجموعه های دولتی، دانشگاهی صورت پذیرفته است تذکر داده ایم و این درحالی است که برای قطع این درختان هیچ مجوزی از شهرداری مناطق اخذ نشده است و اخیراً نیز در مجموعه‌ای درختان قطع شده که مجموعه بسیار مهمی است و شهرداری در این خصوصا قطعاً باید شکایت کند و برخورد لازم را انجام دهد که مجموعه سعدآباد با چه مجوزی و بدون هماهنگی شهرداری به قطع درختان اقدام کرده است.

همانطور که بیان کردم قطع درختان در مجموعه‌ها از جمله دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران، دانشگاه انقلاب و … انجام شده است که هیچ کدام مجوز از کمیسیون ماده ۷ و شهرداری را نداشتند و انتظار ما اجرای قانون از سوی دستگاه‌ها است./ تسنیم


جدیدترین خبرها