رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست سالانه ۲۰۰۰ پرستار برای مهاجرت از کشور

درخواست سالانه ۲۰۰۰ پرستار برای مهاجرت از کشور معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری با اشاره به درخواست ۲۰۰۰ پرستار برای مهاجرت از کشور در هر سال، گفت پرستاران به ازای هر ساعت اضافه‌کاری، به طور متوسط مبلغی معادل ۱۵ هزار تا ۳۵ هزار تومان دریافت می‌کنند. در حال حاضر برآورد می‌شود که […]

درخواست سالانه ۲۰۰۰ پرستار برای مهاجرت از کشور

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری با اشاره به درخواست ۲۰۰۰ پرستار برای مهاجرت از کشور در هر سال، گفت پرستاران به ازای هر ساعت اضافه‌کاری، به طور متوسط مبلغی معادل ۱۵ هزار تا ۳۵ هزار تومان دریافت می‌کنند.

در حال حاضر برآورد می‌شود که حداقل با کمبود ۱۰۰ هزار نفر نیروی پرستاری مواجه باشیم. باید به‌ازای هر تخت بیمارستانی ۲.۵ نفر گروه پرستاری داشته باشیم اما الان که به ازای هر تخت کمتر از یک پرستار داریم به این معناست که یک پرستار، مجبور است همزمان به چند بیمار خدمات پرستاری ارائه کند.

در کشور بیش از ۲۰۰ دانشکده پرستاری تحت نظر وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد داریم و سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر دانشجو در این دانشکده‌ها پذیرش می‌شوند.