رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارقام نجومی پیامک برخی از بانک‌ها

ارقام نجومی پیامک برخی از بانک‌ها معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: امسال اپراتورهای تلفن همراه هزینه پیامک‌ها را افزایش زیادی داده اند و به همین دلیل هزینه پیامک بانک ها هم بالا رفته است. بانک ها در کنار هزینه اپراتورها برای هر پیامک باید ۳۰ تومان دریافت کنند؛ عملاً بانک ها سودی از ارسال پیامک […]

ارقام نجومی پیامک برخی از بانک‌ها

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
امسال اپراتورهای تلفن همراه هزینه پیامک‌ها را افزایش زیادی داده اند و به همین دلیل هزینه پیامک بانک ها هم بالا رفته است.

بانک ها در کنار هزینه اپراتورها برای هر پیامک باید ۳۰ تومان دریافت کنند؛ عملاً بانک ها سودی از ارسال پیامک ندارند وحتی برخی از بانک ها در این حوزه ضرر هم دارند.