رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه‌ خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت حذف می‌شود

یارانه‌ خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت حذف می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد شده که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت اقدام کند.

یارانه‌ خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت حذف می‌شود

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد شده که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت اقدام کند.