رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس اسراییل: مبادله اسرا برایمان دردناک است!

رئیس اسراییل: مبادله اسرا برایمان دردناک است! اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ اسراییل: مشکلات قابل درک، دردناک و دشوار است، اما در شرایط موجود از تصمیم نخست وزیر و دولت برای پیشبرد توافق حمایت و حمایت می‌کنم.

رئیس اسراییل: مبادله اسرا برایمان دردناک است!

اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ اسراییل:
مشکلات قابل درک، دردناک و دشوار است، اما در شرایط موجود از تصمیم نخست وزیر و دولت برای پیشبرد توافق حمایت و حمایت می‌کنم.