رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رای دادگاه غلط تفسیر شد/ وزارت اطلاعات کماکان مسئول تأیید صلاحیت نامزد‌های اتاق بازرگانی است

رای دادگاه غلط تفسیر شد/ وزارت اطلاعات کماکان مسئول تأیید صلاحیت نامزد‌های اتاق بازرگانی است دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران با رد ادعای تأیید انتخابات اتاق گفت رأی صادره دادگاه تجدیدنظر درباره آیین‌نامه اصلاحی مصوب شورای‌عالی نظارت ارتباطی با تمام بند‌‎های آئین‌‌نامه ندارد و کماکان وزارت اطلاعات مسئول تأیید صلاحیت نامزدهاست.

رای دادگاه غلط تفسیر شد/ وزارت اطلاعات کماکان مسئول تأیید صلاحیت نامزد‌های اتاق بازرگانی است

دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران با رد ادعای تأیید انتخابات اتاق گفت رأی صادره دادگاه تجدیدنظر درباره آیین‌نامه اصلاحی مصوب شورای‌عالی نظارت ارتباطی با تمام بند‌‎های آئین‌‌نامه ندارد و کماکان وزارت اطلاعات مسئول تأیید صلاحیت نامزدهاست.