رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رایزنی فلسطینی امیرعبداللهیان با نجیب میقاتی

رایزنی فلسطینی امیرعبداللهیان با نجیب میقاتی حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران که در مقصد اول سفر به منطقه امروز وارد بیروت شد، پس از رایزنی با رهبران مقاومت فلسطینی و نبیه‌بری رئیس مجلس، با «نجیب میقاتی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رایزنی فلسطینی امیرعبداللهیان با نجیب میقاتی

حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران که در مقصد اول سفر به منطقه امروز وارد بیروت شد، پس از رایزنی با رهبران مقاومت فلسطینی و نبیه‌بری رئیس مجلس، با «نجیب میقاتی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان دیدار و گفت‌وگو کرد.