رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حجاب‌بان های مترو و گردن‌نگیر اصولگراها و انقلابی‌ها

حجاب‌بان های مترو و گردن‌نگیر اصولگراها و انقلابی‌ها سیدصادق حسینی روزنامه نگار نوشت: بعداز وزیر کشور دولت آقای رئیسی، زاکانی هم گفته ماجرای حجاب‌بان های مترو تهران به صورت خودجوش و مردمی است! شاهد گردن‌نگیر ترین اصولگراها و انقلابی ها هستیم… همینقدر ترسو از پذیرش مسئولیت.

حجاب‌بان های مترو و گردن‌نگیر اصولگراها و انقلابی‌ها

سیدصادق حسینی روزنامه نگار نوشت:
بعداز وزیر کشور دولت آقای رئیسی، زاکانی هم گفته ماجرای حجاب‌بان های مترو تهران به صورت خودجوش و مردمی است!

شاهد گردن‌نگیر ترین اصولگراها و انقلابی ها هستیم… همینقدر ترسو از پذیرش مسئولیت.