رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت قبل حقوق کارمندان را به روش «داروغه ناتینگهام» پرداخت می‌کرد

سخنگوی دولت رییسی:دولت قبل حقوق کارمندان را به روش «داروغه ناتینگهام» پرداخت می‌کرد

سخنگوی دولت رییسی:دولت قبل حقوق کارمندان را به روش «داروغه ناتینگهام» پرداخت می‌کرد