رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود ۱۰۰ هزار تاکسی برقی به شهرهای بزرگ تا پایان سال

ورود ۱۰۰ هزار تاکسی برقی به شهرهای بزرگ تا پایان سال وزیر صمت: برنامه داریم تا آخر سال ۱۰۰ هزار تاکسی برقی در شهرهای بزرگ داشته باشیم. همچنین چند نمونه خودروی برقی داخلی هم تولید شده که پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال بعد، عرضه شوند.

ورود ۱۰۰ هزار تاکسی برقی به شهرهای بزرگ تا پایان سال

وزیر صمت:

برنامه داریم تا آخر سال ۱۰۰ هزار تاکسی برقی در شهرهای بزرگ داشته باشیم.

همچنین چند نمونه خودروی برقی داخلی هم تولید شده که پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال بعد، عرضه شوند.